Straatwerk

Schuttingen

Minikraan werk

Groenwerk

Een tuin in ontwikkeling

We werken met levend materiaal wat groeit en bloeit. Rekening houden met de natuurlijke ontwikkeling van het groen is voor ons vanzelfsprekend. Het doel is een duurzame, volwassen tuin waarin bomen en planten volledig tot hun recht komen.

Tuinonderhoud op maat

We maken altijd afspraken over de frequentie en de omvang van het tuinonderhoud. Dit kan variëren van gespecialiseerd snoeiwerk tot 1 of meerdere tuinonderhoudsbeurten per jaar. Als wij uw tuin regelmatig onderhouden, leren wij uw tuin goed kennen. Zo kunnen we uw tuin optimaal tot ontwikkeling laten komen.

Bouw tuinhuisje

Buitentrap

Machinaal vegen

Riolering werkzaamheden

Renovatie tuin

Renovatie van een achtertuin.

Grondwerk

De aanleg van een nieuwe tuin begint met het grondwerk. Eerst wordt de grond vrij gemaakt van ongewenste planten, obstakels en oude bestrating. Wanneer de zandbedden voor paden en terrassen zijn aangebracht, eventuele waterpartijen zijn uitgegraven en de rest van de tuin op hoogte is gebracht met vruchtbare tuingrond, zijn de contouren van de nieuwe indeling zichtbaar. Om deze werkzaamheden te vereenvoudigen werken wij met klein materieel zoals een minigraver, rupsdumper of minishovel.

U kunt bij ons terecht voor de meest uiteenlopende soorten grondwerk, het ontgraven van uw tuin, oprit/terras, het graven van uw vijver, het graven van sleuven voor uw riolering of drainage, het toepassen van grondverbetering enzovoort. Tevens leveren wij ook diverse bouwstoffen: zand, teelaarde, grond, menggranulaat, grind.