Grondwerk

De aanleg van een nieuwe tuin begint met het grondwerk. Eerst wordt de grond vrij gemaakt van ongewenste planten, obstakels en oude bestrating. Wanneer de zandbedden voor paden en terrassen zijn aangebracht, eventuele waterpartijen zijn uitgegraven en de rest van de tuin op hoogte is gebracht met vruchtbare tuingrond, zijn de contouren van de nieuwe indeling zichtbaar. Om deze werkzaamheden te vereenvoudigen werken wij met klein materieel zoals een minigraver, rupsdumper of minishovel.

U kunt bij ons terecht voor de meest uiteenlopende soorten grondwerk, het ontgraven van uw tuin, oprit/terras, het graven van uw vijver, het graven van sleuven voor uw riolering of drainage, het toepassen van grondverbetering enzovoort. Tevens leveren wij ook diverse bouwstoffen: zand, teelaarde, grond, menggranulaat, grind.